Innovation Coach

4 October 2022 • 13:45 -14:15 • Conference room 8

Thematic scope

  • Dlaczego warto prowadzić działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w firmie?
  • Innowacyjność przedsiębiorstw to element DNA polskich firm-jak stworzyć pomysł i przekuć go w produkt?
  • Innowacje procesowe jako element stałego rozwoju biznesu.
  • Jak uzyskać bezpłatne wsparcie merytoryczne w rozpoczęciu prac badawczo-rozwojowych i nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi?
  • Jak skutecznie aplikować do projektu Innovation Coach? Ostatnia szansa w 2022 roku: https://www.innovationcoach.pl/zglos-firme

Innovation Coach koordynowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i realizowany w ramach instrumentu STEP, czyli Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt, w ramach w ramach pomocy technicznej PO IR.

Back