2 dni rozmów i spotkań / 15 sesji tematycznych / 90 prelegentów.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych przyszłością produkcji przemysłowej w Polsce i zmianami technologicznymi, które determinują perspektywy jej rozwoju.

Uczestnicy konferencji:

Więcej informacji: www.nowyprzemysl.pl